1. Ostaja

                      Lapin lääninhallitus

PL 8002

96101 ROVANIEMI

 

 

2. Kohde ja sopimuskausi

 

                      Tarjouskilpailu koskee ostoliiken­teen hoitamista joukkoliikenneluvan no­jalla 10.8. (tai 12.8.)2009 – 31.5.2012 välisen ajan. Ajokilometrit ja tulot kohteittain ovat yhden vuoden ajalta.

Kohde 1. Kolari – Muonio – Raattama – Kittilä (M – P)  

Kolari – Muonio (8.40, M – P+)

Muonio (14.55, M – P+) – Kolari

Muonio (9.30, M – P) – Raattama – Kittilä

Kittilä (13.00, M – P+) – Raattama – Muonio

Kittilä (15.00, M – P++) – Raattama – Muonio

 

Ajokilometrit 89 460 km, tulot 44 000 €. Liikenne aloitetaan 10.8.2009.

 

Kalustovaatimuksena linja-auto (kouluvuoden aikana 32 matkustajapaikkainen, koulujen kesäloman aikana 14 matkustajapaikkainen).

 

Kohde 2. Kuusamo – Posio – Rovaniemi   

Posio – Rovaniemi (7.40, M – P+)

Rovaniemi (15.15, M – P+) – Posio

Rovaniemi (8.20, M – L) – Posio – Kuusamo

Kuusamo (15.00, M – L) – Posio – Rovaniemi

 

Ajokilometrit 173 500 km, tulot 82 000 euroa. Liikenne aloitetaan 12.8.2009.

 

Kalustovaatimuksena linja-auto (kouluvuoden aikana 32 matkustajapaikkainen, koulujen kesäloman aikana 16 matkustajapaikkainen). Rovaniemi – Kuusamo vuorot ovat yöpikajunien jatkoyhteyksiä.

 

Aikataulumerkintöjen selitykset

 

Aikataulumerkintöjen selitykset ovat ostoliikenteen tarjouspyynnön liitteessä 4. Ajopäivien lukumäärä vaihtelee vuosittain arkipyhien sijainnin vaihdellessa. Lapin lääninhallituksen ostoliikenteessä käytetään liitteen 4 mukaisia keskimääräisiä ajopäiviä/vuosi.

 

                      Kohteet määritellään tarkemmin tarjouskilpailuasiakirjoissa, jotka ovat saatavissa lääninhallituksen liikenneosastolta. Ostoliikenteen ehtoihin kohtaan 3 (liikennöinnissä käytettävä autokalusto) on tehty peruskunnostettua linja-autoa koskeva lisäys.

 

Ostaja varaa mahdollisuuden siihen, että tarjouskilpailun voittajan kanssa voidaan neuvotella jatkosopimuksen tekemisestä ilman uutta tarjouskilpailua. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä (laki julkisista hankinnoista, n:o 348/2007, § 28).

 

 3. Kilpailuttaminen

 

                      Tarjouskilpailussa noudatettavat ehdot on määritelty asiakirjassa TARJOUSKILPAILUN EHDOT.

 

                      Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on os­tajalle hinnaltaan halvin. Mikäli tarjous tehdään tarjousyhteenliittymänä, on asia perusteltava tarjouskilpailun ehdot kohdassa 3 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tarjouskilpailu pyritään ratkaisemaan kesäkuun alussa.

 

Sopimukseen sisältyy indeksiehto.

 

4. Tarjouksen sisältö

 

                      Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain asiakirjan TA­RJOUS mukaisella kaavakkeella. Tarjouk­sen tulee sisäl­tää vaaditut tie­dot ja selvi­tyk­set.

                      Tarjouksessa tulee ilmoittaa erikseen kunkin kohteen koko sopimuskauden tarjoushinta ja kohteessa käytettävä autokalusto. Ostajan maksaman liikennöinti­korvauksen lisäksi liikennöitsijä saa pitää perimänsä matkustaja­tulot ja ulkopuolisilta perimänsä rahtitulot.

 

                      Tarjouksessa tulee tarvittaessa ilmoittaa suurin käy­tettävissä oleva automäärä, joka enimmillään on käytet­tävissä tarjottavien kohteiden liikennöintiin.

 

                      Liikenteessä mahdollisesti tapahtuvien muutosten varal­ta tarjouksessa tulee ilmoittaa erikseen ajokilometrin hinnat (ostohinnat eli tuloja ei huomioida).

 

                      Tarjouksen tulee olla voimassa 15.8.2009 asti.

 

5. Tarjouskilpailuasiakirjat

 

                      Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat voi tilata tai noutaa tarjousaikana (13.5. – 9.6.2009) osoitteesta Lapin lääninhallitus, Valtakatu 2, 96100 ROVANIEMI, puh. 071 8762544 tai 071 8762542 tai sähköpostitse. Asiakirjat ovat saatavissa suomenkielisinä. Ne maksa­vat 15 €.

 

                      Ostoliikenteen tarjouspyyntö ja kaikki muut tarjousasiakirjat löytyvät myös internetistä (www.laaninhallitus.fi/lappi), kohdasta liikenneosasto, liikennöitsijäsivusto.

 

                      Tarjouskilpailuasiakirjoja ovat:

 

                      1) OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ liitteineen,

                      2) TARJOUSKILPAILUN EHDOT,

                      3) TARJOUSLOMAKE liitteineen,

                      4) OSTOLIIKENNESOPIMUS ja

                      5) OSTOLIIKENTEEN EHDOT.

 

6. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen

 

                      Tarjouskilpailusta on julkaistu ilmoitus internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus on tätä ennen lähetetty Euroopan yhteisön virallisten julkaisujen toimistoon. Tarjouskilpailusta on lisäksi ilmoitettu lääninhallituksen liikenneosaston internetsivuilla edellä mainitussa liikennöitsijäsivustossa.

                     

7. Tarjousten jättäminen

 

                      Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kir­jekuoressa 9.6.2009 klo 16.15 mennessä ostajan kir­jaa­moon osoitteeseen Lapin lääninhallitus, PL 8002, (Valtakatu 2) 96101 ROVANIEMI.

 

                      Kirjekuoresta tulee olla helposti havaittavissa, että se sisältää tarjouksen. Kirjekuoreen tulee merkitä ”Ostoliikenteen ta­rjous, ei saa avata”

 

                      Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä.

 

                      Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomi­oon.

 

 

 

 

LIITTEET    1. Aikataulut, reittikartat ja ajokilometrit kohteittain

                      2. Selvitys tuloista ja kalustovaatimuksista kohteittain

                      3. Ostoliikenteen asiakashinnat

                      4. Ajopäivien lukumäärä ostoliikenteessä

                      5. Tarjouskilpailun ehdot

                      6. Ostoliikenteen ehdot

                      7. Ostosopimusmalli

                      8. Tarjouslomake liitteineen

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ostoliikenteen tarjouskilpailu 2009/1 ratkaisu

 

Kohde 1. Kolari – Muonio – Raattama – Kittilä  

 

Liikennöitsijä                                                                Hinta, €

 

Ylitornion Tilausajot Ay                                           140 000

J. M. Eskelisen Lapin Linjat Oy                                  239 665

Tilausliikenne Olli Oy                                                   248 490

Ylläsexpress Liikenne Satokangas Oy                      257 800

Gold Line Oy                                                                 278 640

Kylmämaan Ohjelmat Oy                                             301 729

 Kohde 2,

Rovaniemi-Posio-Kuusamo on haettu linjaliikenneluvalle ja poistetaan tarjouskilpailusta. Hakija on Koillismaan Liikenne Oy.